Tin tức
Vào Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2014, câu lạc bộ (CLB) K2S đã tổ chức workshop về “Phong cách ăn mặc – ăn uống” tại hội trường E, Đại học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng.
Đội ngũ Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Đà Nẵng
DANH MỤC
Kết quả học tập

Hình ảnh
DBA
DBA
DBA
DBA
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN " MÁI TRƯỜNG ƯỚC MƠ' CỦA LCĐ KHOA QTKD
DBA
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN " MÁI TRƯỜNG ƯỚC MƠ' CỦA LCĐ KHOA QTKD
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN " MÁI TRƯỜNG ƯỚC MƠ' CỦA LCĐ KHOA QTKD
DBA
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN " MÁI TRƯỜNG ƯỚC MƠ' CỦA LCĐ KHOA QTKD
DBA
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN " MÁI TRƯỜNG ƯỚC MƠ' CỦA LCĐ KHOA QTKD
DBA
DBA
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN " MÁI TRƯỜNG ƯỚC MƠ' CỦA LCĐ KHOA QTKD
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN " MÁI TRƯỜNG ƯỚC MƠ' CỦA LCĐ KHOA QTKD
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN " MÁI TRƯỜNG ƯỚC MƠ' CỦA LCĐ KHOA QTKD
DBA
DBA
Đối tác